Tulevaisuus

Kestävän Talouden ohjelma

Aamupostin lukijapalstalla on kirjoiteltu vilkkaasti kevään myötä koskien Hyvinkään kaupungin säästöohjelmaa. Monet puolueet ovat esitelleet kantojansa, mistä eivät ole valmiita säästämään. Tuntuu, että kuntavaalit ovat jo lähellä.

Kirjoitusten takana on tehty tiukkaa työtä ja pyritty ensin tekemään niin kutsuttua Hyvinkää -sopimusta, jossa tavoitteena oli saada kaikki puolueet samojen säästöjen taakse yksimielisesti. Kaupunkimme on tehtävä suunnitelma 15 M€ säästöistä talouden tasapainoon saattamiseksi, josta alunperin 11M€ säästötavoite oli osoitettu kaupungin omista toimista säästettäväksi ja 4M€ Keski-Uudenmaan Sotelle.

Kävimme neuvotteluissa puolueiden välillä yksityiskohtaista keskustelua kaikista säästötoimista ja vaikka kaikki puolueet ovatkin ymmärtäneet asian vakavuuden, näkemykset olivat monin tavoin toisistaan poikkeavia. Moni ryhmä oli myös jo ennalta lyöneet kantansa umpeen asioista, joista ei ainakaan voida säästää. Arvatenkin tällaisia neuvotteluita on vaikea edistää, mikäli joustoa puolin ja toisin ei löydetä.

Neuvotteluiden pohjalta syntyi kuitenkin näkemys asioista, mitä mieltä valtaosa valtuustosta eri säästöjen kohdalla on. Sen pohjalta virkamiehet tekivät taas kovaa ja arvostettavaa työtä esitelläkseen valtuutetuille uuden säästöohjelman, jossa toiveita on huomioitu, mutta tavoitteesta on silti pidetty kiinni. Virkamiesesitys sisälsi säästöohjelman lisäksi 0,5% veronkorotusesityksen, sillä uusimman arvion mukaan Keusotella ei ole vielä avaimia toivottuihin säästöihin.

Säästöistä päätetään tarkemmin maanantain 15.6. valtuustonkokouksessa, jolloin asetetaan myös suuntaviivat veronkorotukselle. Veronkorotuksesta päätetään kuitenkin lopullisesti vasta syksyllä.

Pitääksemme kaupunkimme kuntalaiset ostovoimaisina, kaupungimme vetovoimaisena sekä yrityksemme elinvoimaisina, meidän on viimeiseen asti vältettävä veronkorotusta. Sen sijaan meidän tulee vielä pohtia, mistä julkisen puolen palveluista olemme valmiit tinkimään ainakin hetkellisesti, jotta taloutemme saadaan tasapainoon. Velanottaminen käyttökatteen “korjaamiseksi” ei ole kestävää. Ymmärrämme jokainen, että jos menot ovat tuloja suuremmat pitkään ja menoja joudutaan kattamaan velalla, olemme pinteessä viimeistään sitten, kun velkaa ei saadakaan enää lisää ja kun sitä pitää alkaa todenteolla maksamaan takaisin.

Väestön ikääntymiselle emme voi mitään ja sen vuoksi on todettava, että sote -kustannukset tulevat jatkamaan kasvuaan. Meidän on tasapainoitettava muita palveluita, jotta voimme vastata kysyntään siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Mikäli nyt ratkaisemme talouden tasapainottamisen haasteet nostamalla veroja, mitä teemme ensi- ja seuraavana vuonna? Jokainen veronkorotus kolahtaa ahkerien veronmaksajien nilkkoihin. Se on myös hyvä tapa olla lisäämättä heitä ja jopa karkottaa heidät.

Tällaisessa tilanteessa ei ole muita, kuin epämieluisia ratkaisuja. Valitkaamme siis vähiten huono vaihtoehto ja supistakaamme todella menot vastaamaan valitettavasti pienentyneitä tulojamme. On muistettava, että meillä säilyy upeat ja hyvät palvelut, vaikka osasta nyt karsittaisiinkin. Kaupunkimme ja koko valtion hyvinvointi jataka kasvuaan, kunhan maltamme olla kärsivällisiä ja kasvattaa menoja vasta tulojen kasvettua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *