Uncategorized

Lajien monimuotoisuuden säilyminen jokaisen vastuulla

Mahtavaa, että valtuustoaloitteeni koskien pölyttäjien elinympäristöjen parantamista (AP 1.5.) on herättänyt suurta mielenkiintoa ja vilkasta keskustelua. Aion tehdä jatkossakin hyvää kaikista pienimpien puolesta!

Aamupostissa 1.5.2021

Pölyttäjät ansaitsevat paremman elinympäristön

Kevät on saapunut ja moni meistä on nähnyt pölyttäjien aloittaneen tärkeän työnsä. Valitettavasti moni on kuitenkin huomannut myös pölyttäjien määrän vähentyneen huomattavasti viime vuosien aikana.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES julkaisi vuonna 2016 kattavan raportin pölyttäjien ja pölytyksen tilasta. Raportin lopputulos oli dramaattinen – kasveja pölyttävistä hyönteislajeista yhä useampi on ajautumassa kohti sukupuuttoa. Tilanne on riistäytynyt joissain tapauksissa jo käsistä, kun esimerkiksi Kiinassa hedelmäpuita pölytetään jo osittain käsin. Kansainvälinen tutkijayhteisö onkin vaatinut, että ryhtyisimme välittömästi pölyttäjien suojelutoimiin.

Viljelykasveista 75 prosenttia tarvitsee hyönteispölytystä. Sitä kautta pölytys on erittäin tärkeää myös ihmisten ravinnonsaannin kannalta. Suomessa tärkeimmistä pölyttäjähyönteisistä, siis mehiläisistä, kimalaisista ja perhosista, lähes joka viides on uhanalainen. Pölyttäjäkadon taustalla vaikuttavat muun muassa torjunta-aineet, vieraslajit, ilmastonmuutos ja elinympäristöjen heikentyminen. Niityt ja kedot kuuluvat nimittäin kaikkein uhanalaisimpien luontotyyppien joukkoon Suomessa.

Vaikka syysteemitason muutos on pitkälti kansallisen ja ylikansallisen päätöksenteon piirissä, voimme ryhtyä toimiin myös paikallisesti. Pölyttäjien elinympäristöjä voidaan parantaa kunnissa ja kaupunkialueilla yksinkertaisin keinoin. Kaupungin omistamia nurmialueita voitaisiin jättää luonnontilaisiksi ja tienvarsien meluvallit sekä puistojen reunamat voitaisiin muuntaa vapaasti kasvaviksi niityiksi. Oikein kohdennetulla suunnittelulla voidaan saavuttaa myös säästöjä kaupunkialueiden hoitokustannuksissa.

Edellä mainituista syistä esitin maanantaina 26.4. Hyvinkään kaupunginvaltuuston kokouksessa, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla parannetaan pölyttäjien elinympäristöjä kaupunkialueilla.

Me kuntalaiset voimme olla mukana elinympäristöjen parantamistyössä pienillä teoilla; jättää esimerkiksi pienen tilkun nurmikkoa leikkaamatta ja antaa sen luonnontilaistua sekä kylvää pihoillemme suomalaisia luonnonkukkia ja nopeuttaa näin kauniiden ja luonnon monimuotoisuutta tukevien niittyjen syntymistä. Kuten tiedämme, pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.

Pölyttäjien puolesta,

Iida-Eveliina Rantalainen
Kokoomuksen valtuustoryhmän pj.
Kuntavaaliehdokas, Hyvinkää

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *